Prepping tips och tricks

Vanliga prepping scenarier

"Jag är hellre ett år för tidig än fem minuter för sen." - okänd prepper

Läs mer →

Prepping för hemmet

Vilka grundsteg skall man ta i sin prepping? Du måste tänka över vilka scenarion du skall preppa för, är det prepping för att våffelmixen är slut på söndagmorgon, eller är det för en kärnkraftsolycka i ditt närområde? Din prepping bör ha som mål att hantera en tänkt nödsituation så att du har ett tydligt mål att sikta på.

Läs mer →

Varför preppa - Svensk krisberedskap

Varför skall jag preppa?” är en fråga många ställer sig. Är det inte statens ansvar att hjälpa mig om något händer?

Det korta svaret på den senare frågan är : Nej.

Läs mer →

Vad är prepping?

Vad är prepping? Häng med i grunderna, terminologi och grundbegrepp.

Läs mer →

Preppa med oss!

Följ med i vår serie med tips och checklistor till nyfikna och nytillkomna preppare. Om du inte riktigt vet vad prepping är, varför man ska göra det, eller hur man gör det, så riktar sig denna information direkt till dig!

Läs mer →