Prepping tips och tricks

Preppa hygien

Preppa hygien
Att upprätthålla god hygien är viktigt både för det fysiska som psykiska välmåendet. Utan god hygien är det lätt att i en krissituation dra på sig en infektion, eller bli utslagen i magsjuka när det är som minst lämpligt.

Läs mer →

Preppa belysning

Preppa belysning
När strömmen går så blir det väldigt mörkt. Att då ha enkel belysning nära till hands är viktigt.

Läs mer →

Preppa mat

Preppa mat
Preppa det du äter, och ät det du preppar!

Läs mer →

Preppa för elavbrott

Preppa för elavbrott
Undersökningar visar att bara ett av tio svenska hushåll anser att de är ansvariga för att klara ut följderna av ett elavbrott. Men enligt ellagen förväntas alla elanvändare klara sin försörjning i tjugofyra timmar själv. Och det är i "normala" fall. Att vara förberedd på ett elavbrott är grundläggande prepping.

Läs mer →

Checklista elavbrott

Checklista elavbrott
Checklista för elavbrott - se till att vara förberedd!

Läs mer →