Mental Prepping

Hur hanterar du och din familj en krissituation? Det kan vara situationer allt från en liten kris med ett strömavbrott mitt i matlagningen till att plötsligt behöva lämna sitt hem i en evakueringssituation.

Dina förberedelser inför en kris kommer att avgöra hur väl du klarar av att hantera en kris när den verkligen inträffar

Det första steget är att välja det scenario som du tror är mest sannolikt att inträffa – det är det som du skall preppa för först. I förra inlägget tog vi upp lite idéer om vanliga scenarier som diskuteras bland preppers för att starta din tankeverksamhet.

När du har planerat för det mest sannolika scenariot så går du till det näst mest sannolika. Du kommer snabbt att märka att du kan hantera de flesta scenarier i en hög utsträckning efter att ha preppat för ditt första scenario. Ytterligare resiliens behöver alltså ett ganska litet tillägg till dina redan utförda förberedelser.

Planera din prepping

När du har valt scenario är det dags att tänka igenom ditt agerande och din plan för att möta situationen på ett rationellt och systematiskt sätt. Varje scenario och händelse har flera steg som passeras i händelseförloppet. För att ta ett väldigt enkelt exempel så vid en översvämning så stiger först vattnet till 10cm, därefter till 20cm osv. Din plan för att möta en krissituation skall ha definierade ”triggers” – på förhand bestämda beslutspunkter som signalerar till dig att det är dags att vidta åtgärder, med en tydlig aktivitet du ska göra vid varje punkt.  Utan triggers riskerar ditt beslutsfattande att bli ineffektivt med ogenomtänkta och ineffektiva aktiviteter vid fel tidpunkt. För att fortsätta på exemplet med stigande vatten så skulle en mycket enkel plan vara
  1. vid 10cm högre vatten letar du reda på länspumpen och lyfter bort materiel ur källaren.

  2. vid 25cm ställer du upp barriärskydd i form av sandsäckar el. motsv runt huset på lägsta punkterna, och ställer fram länspumpen

  3. vid 50cm ser du till att evakuera din familj under ordnade former

  4. vid 70cm och översvämmning över barriären in i huset stänger du av allt, slår av strömmen på huvudbrytaren och evakuerar själv

När du har din plan klar för dig så vet du vad det är för materiel som saknas, och du kan börja preppa efter den listan.

Exemplet ovan är såklart väldigt förenklat, och är bara för att illustrera processen.

Hantera Förluster

Du måste också tänka på det du blir utan när ditt scenario inträffar. I exemplet ovan blir du initialt utan din familj, vilket kanske ändrar på din möjlighet/behov att laga mat.
Senare i scenariot blir du utan ditt hem – vad är det du behöver med dig som du inte kan undvara? Ett vanligt begrepp här är ”BOB” eller Bug-Out-Bag – dvs en väska/ryggsäck med all den materielen redan packad och klar - för när det är dags att lämna så är det försent att börja packa.

(O)välkomna Gäster

Beroende på scenario finns det många olika aspekter att beakta. I en omfattande krissituation kanske din bror från stora staden tar sin familj och kommer ut till dig på landsbygden. Hur ställer du dig till att ta in släkt som inte har preppat i ett nödläge? Har du preppat för dom också, eller blir de en belastning för din familj?

Hur agerar du om din granne råkar ut för något och behöver hjälp? Kan du undvara hjälpen eller skall du avvakta ifall du också råkar illa ut (t.ex. översvämning) ?

Det finns många etiska aspekter att begrunda, och det enda som är rätt är att tänka igenom dom innan, fatta rationella beslut utifrån din egen förmåga och kapacitet, och framförallt att inte agera i affekt eller under press. 

Till Sist

I ett tidigare inlägg skrev jag "Du klarar dig 3 minuter utan luft, 3 dagar utan vatten och 3 veckor utan mat."

Vi kan lägga till

Du klarar dig 3 sekunder utan en plan.

I kommande blogginlägg kommer du kunna fördjupa dig i prepping och få input till dig och din familjs krisberedskap. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kommentera här, på Facebook, eller höra av dig till oss via email, vi hjälper gärna till!

Se alla blogginlägg i denna serie

I vår butik hittar du bra produkter som vi själva använder som en del i vår egen prepping för oss och våra familjer.


Dela det här inlägget← Äldre inlägg Nyare inlägg →


0 kommentarer

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända