Preppa för elavbrott

De flesta elavbrotten orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.
Elavbrott kan uppstå när det exempelvis stormar eller faller stora mängder snö. Starka vindar som fäller träd eller blåser ner stora grenar över elledningarna kan också orsaka strömavbrott. Sommartid är den vanligaste störningsorsaken att blixten slår ner i ledningar eller annan teknisk utrustning.

Elavbrott kan också orsakas av tekniska fel i exempelvis ett ställverk. Terrorism, sabotage och vandalism kan också rikta sig mot elförsörjningen.
Angrepp på kraftledningsnätet kan leda till stora störningar och avbrott i elförsörjningen.

Effektbrist

Effektbrist innebär att elen inte räcker till, exempelvis under mycket kalla vinterdagar när elförbrukningen är hög. Svenska kraftnät kan beordra elnätsföretagen att koppla från elanvändare om en situation med effektbrist har uppstått. Stora delar av det svenska elsystemet kan vid extrema fall kopplas ner. Det kallas manuell frånkoppling (MFK) och är en sista utväg då effektbrist hotar.

Det har väl knappast undgått någon att vi i Sverige har en bister el-verklighet framför oss. Undermåliga stomnät och för liten produktion kan ha ödesdigra konsekvenser i händelse av en frånkoppling eller incident i nätet.
Samhällsdebattören Henrik Jönsson har gjort ett videoklipp som är väl värt att spendera 19 minuter på för att förstå situationen Sverige befinner sig i.

 

Påverkan

Vid ett elavbrott i ditt hem slutar vissa saker att fungera genast, som belysning och mikrovågsugn, andra saker slutar att ”fungera” efter en stund som kylskåp och frys, och till slut så sjunker trycket i vattenledningarna och varmvattenberedaren svalnar.

Redan efter 3-4 timmar kommer mobiltäckningen att fläckvis försvinna då masternas batteribackup tar slut.

Är du inte hemma när strömavbrottet inträffar kommer det efter några timmar att inte finnas varken tåg eller taxi för att ta dig hem, så det kan vara en god idé att ha en nödväska med sig, en sk EDC – Every Day Carry.

I ett omfattande strömavbrott upphör butikernas betalningssystem att fungera, kollektivtrafiken slutar att fungera då trafikledningen slås ut, lokala vårdcentralen stänger då utrustningen inte fungerar, osv.

Efter ett par dagar börjar folk bli upprörda och oroliga, särskilt alla de som inte har förberett sig och inte har tillgång till dricksvatten och pålitlig värme.

Efter en vecka är det rimligt att anta att flera områden är i ett upploppsliknande tillstånd.

I Stockholms nordvästra förorter tog det bara några minuter efter ett strömavbrott i november 2015 innan ett 50-tal maskerade huliganer plundrade och vandaliserade det lokala köpcentrumet.

Ditt ansvar

Undersökningar visar att bara ett av tio svenska hushåll anser att de är ansvariga för att klara ut följderna av ett elavbrott. Men enligt ellagen förväntas alla elanvändare klara sin försörjning i tjugofyra timmar själv. Och det är i "normala" fall. Att vara förberedd på ett elavbrott är grundläggande prepping.

Strömavbrott är ingen ovanlig händelse

  • Januari 2019 – 100 000 personer strömlösa, Kollektivtrafiken inställd i stora delar av landet och på Gotland havererar telenätet. I vissa områden vara strömavbrottet i över en vecka!
  • Juni 2018 – 60 000 hushåll i Göteborg strömlösa, stora störningar i kollektivtrafiken och många fastnar i hissar i olika fastigheter.
  • November 2015 – Öresundsbron stängs, 75 000 hushåll strömlösa. Stora störningar i både fast och mobil telefoni
  • Januari 2015 – 73 000 hushåll strömlösa i stormen Egon. Stora problem med både fast och mobil telefoni.

 Vi minns också stormen Gudrun i Januari 2005, med som mest 730 000 människor strömlösa. 20 dygn efter stormen är fortfarande 12 000 personer utan ström. Den som var strömlös längst var utan el i 45 dagar!
Andra minnesvärda avbrott är September 2003 då nära 2 000 000 personer blev strömlösa efter ett linjefel mellan Norrköping och Varberg, och i December 1983 blev så gott som hela Sverige strömlöst då en frånskiljare i en transformatorstation lossnade och släckte nästan hela landet.

Under 2019 och 2020 kom allt fler signaler om elbrist och prioritering av elektricitet i media, och våren 2020 avslöjades det att Svenska kraftnät inte har förmåga att snabbt reparera stamnätet om ett allvarligt fel skulle uppstå – vilket skulle få konsekvenser som December 1983.

Utöver nationens usla krisberedskap så finns det också ett reellt hot från utländska aktörer att genom IT-attacker störa svensk el-distribution och tillverkning.
Att preppa för strömavbrott är ingen dum idé!

Efter den kanadensiska isstormen 1998 som släckte ett område stort som Sverige gjordes studier som bekräftade att det svåraste under den tiden var att hålla värmen och brist på elektricitet, därefter kom stress och oro.

Att preppa för strömavbrott innebär att ha redundanta lösningar för allt som behöver elektricitet
Vattentillgång
Värme
Matlagning
Belysning
Information
Ladda mobiler

Du kan också behöva se över en alternativ strömkälla till din cirkulationspump, om du har en sådan i din fastighet.
Här är en enklare checklista i händelse av strömavbrott

I kommande blogginlägg kommer du kunna fördjupa dig i prepping och få input till din och din familjs krisberedskap. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kommentera här, på Facebook, eller höra av dig till oss via email, vi hjälper gärna till!

I vår butik hittar du bra produkter som vi själva använder som en del i vår egen prepping för oss och våra familjer.

Dela det här inlägget← Äldre inlägg Nyare inlägg →


0 kommentarer

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända