Varför preppa - Svensk krisberedskap

Varför skall jag preppa?” är en fråga många ställer sig. Är det inte statens ansvar att hjälpa mig om något händer?

Det korta svaret på den senare frågan är : Nej.

Om krisen kommer

Våren 2018 släppte MSB en uppdaterad version av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. Den mest anmärkningsvärda uppdateringen i den var myndighetens instruktion till allmänheten

"Varje svenskt hushåll skall klara sig utan samhällets hjälp i minst några dygn, upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten."

Senast denna broschyr skickades ut var 1961, mitt under det kalla kriget. Det tycker vi är tillräckligt skäl till att ta detta på allvar.

Vi som är lite äldre minns också att denna information trycktes i telefonkatalogerna som delades ut till alla hushåll.

Svensk krisberedskap

Sedan kalla krigets dagar har det svenska försvaret och krisberedskapen nedmonterats allt eftersom det militära invasionshotet minskade stegvis, och med Sovjetunionens fall och glasnost så verkade den eviga fredens tid vara kommen.

Efter en rad politiska beslut på 90-talet har den svenska militära kapaciteten reducerats väsentligt och bergsrum, mobiliseringsförråd och beredskapslager har avvecklats och sålts ut.

I samband med Covid-19 pandemin blev det uppenbart för alla hur dåligt den svenska krisberedskapen har skötts och varför individuell prepping var nödvändigt innan, under och efter pandemin.

De svenska andningsskydden

Mellan åren 1969 och 1994 köpte svenska staten in andningsskydd till hela befolkningen, totalt 7,3 miljoner andningsskydd i olika modeller.

I början av 2000-talet, i den eviga fredens och IT-revolutionens tid med just-in-time logistikflöden så ansågs denna utrustning som överflödig och sannolikt var det en tung kostnadspost för lagerhållning.
Beslut fattades att bränna upp alla andningsskydd, materielen ansågs överflödig och uttjänt – fast minst 30% av skyddsmaskerna fortfarande var användbara.

 

Skyddsmasker är förstås en svår vara att köpa in i en krissituation, vilket FOI skrev i en utredning 2019, varför man i förväg måste säkra tillgången. Vilket också bevisades i början av April 2020 då en försändelse andningsskydd som Mölnlycke Health Care upphandlade i Kina, beslagtogs under en mellanlandning/omlastning i Frankrike, och det krävdes ingrepp på hög nivå för att tillslut få loss leveransen.

Under Covid-19 pandemin blev det i Sverige smärtsamt uppenbart att inget hade gjorts för att säkra tillgången i en händelse av kris. 

 

Så här ser det ut, på område efter område, matlager, bränsle, råvaror – allt är nerbantat till en nivå som är otillräcklig när det väl behövs - så kommer staten att hjälpa dig om det händer något?

Vi tror inte det, och därför väljer vi att preppa för att klara oss själva. 

"Du klarar dig 3 minuter utan luft, 3 dagar utan vatten och 3 veckor utan mat."

 

I kommande blogginlägg kommer du kunna fördjupa dig i prepping och få input till din och din familjs krisberedskap. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kommentera här, på Facebook, eller höra av dig till oss via email, vi hjälper gärna till!

I vår butik hittar du bra produkter som vi själva använder som en del i vår egen prepping för oss och våra familjer.


Dela det här inlägget← Äldre inlägg Nyare inlägg →


0 kommentarer

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer inte publiceras förrän de har blivit godkända