Coronavirus

För senaste och mest relevanta informationen om Coronaviruset Covid-19 vänligen besök Folkhälsomyndigheten.

Fakta: Råden mot smitta

Stanna hemma om du känner dig sjuk, även om det bara är milda symtom. Ta det säkra före det osäkra.

Undvik då också onödiga sociala kontakter, även om du bara är lite småsjuk.

De som arbetar med äldre ska vara särskilt uppmärksamma på om de blir sjuka, och stanna hemma vid minsta symtom.

Undvik onödiga besök hos äldre, och besök aldrig äldre personer om du har symtom på sjukdom.

Tvätta händerna noga. En god handhygien är viktig, eftersom viruset sprids via små droppar som kan fastna på ytor.

Undvik större folksamlingar.

Skippa också helt fysiska kontakter med dem som är sjuka.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Hög risk för smittospridning i Sverige

Folkhälsomyndigheten uppger på tisdagen den 10 mars att man ser tecken på samhällspridning av covid-19 i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Nu höjs risknivån för allmän smittspridning till den högsta.

Myndigheten har sedan tidigare uppmanar personer som har vistats i något av områdena nedan att vara uppmärksamma på luftvägssymptom som hosta, andningssvårigheter eller feber samt ringa sjukvården 1177 Vårdguiden för bedömning:

  • Kinas fastland, inklusive Hongkong men inte Macau
  • Norra Italien. (UD avråder från icke nödvändiga resor till regionerna Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche och Toscana).
  • Iran
  • Sydkorea (UD avråder från icke nödvändiga resor till staden Daegu och provinsen Gyeongbuk)
  • Den österrikiska delstaten Tyrolen

Den som vill ställa frågor om covid-19 kan nu ringa det nationella informationsnumret 113 13, där all information som lämnas ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Regeringen har beslutat att klassa det nya coronaviruset som allmänfärligt och samhällsfarligt, vilket bland annat gör det möjligt att tvinga människor till karantän. Detta är ett steg i att stärka den svenska beredskapen och hindra en spridning av smittan i samhället.

Socialstyrelsen har undersökt sjukvårdens beredskap att ta hand om personer med sjukdomen covid-19, som orsakas av det nya coronaviruset. Myndighetens bedömning är att regionernas förmåga att ta hand om smittade patienter är god, förutsatt att det inte blir någon smittspridning, uppger nyhetsbyrån TT.

Hur vet man om någon är smittad?

För att veta om någon faktiskt bär på smittan behöver man ta prover och genomföra labbtester, där man undersöker prover från den aktuella patienten och jämför med den genetiska sekvensen för det nya coronaviruset.

I Sverige är det Folkhälsomyndigheten som gör mikrobiologiska analyser för att ställa diagnos. Myndigheten förklarar att man använder etablerade metoder som metagenomik, elektronmikroskopi och virusodling.

När kommer ett vaccin?

Det finns inget vaccin eller läkemedel mot viruset. WHO tror att ett första vaccin mot det nya coronaviruset kan vara framställt först om 1,5 år.

Det är framför allt två metoder som är aktuella för att ta fram ett vaccin mot det nya coronaviruset, berättar forskning.se. Det ena går ut på att odla virus i cellkulturer. När man har tillräckligt mycket virus avdödas smittämnet med värme, formalin eller strålning. Sedan sprutas det in i kroppen, för att trigga immunförsvaret. Detta gör att immunförsvaret reagerar och går till attack när det verkliga viruset försöker infektera celler.

Den andra metoden, som de svenska forskarna utgår från, fungerar principiellt på ett liknande sätt. Skillnaden är att man använder virusets gener, framställda på syntetisk väg, i stället för avdödade virus.

Den behandling som smittade får går ut på att stödja funktionen hos organ, som lungorna och njurarna.

Hur kan man skydda sig mot det nya coronaviruset?

För närvarande ska det mesta tala för att det krävs en nära kontakt mellan människor för att viruset ska kunna smitta. Munskydd skyddar inte mot smitta.

Allmänna rekommendationer

För att undvika smitta ska du undvika att röra vid ansiktet eller ögon och undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten. Handsprit är ett alternativ om du inte har möjlighet till handvätt. Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Stanna hemma om du är sjuk.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Hubei-provinsen och avråder från alla icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. UD avråder också från icke nödvändiga resor till Iran, delar av Italien och Sydkorea.

Varför har Sverige inte infört hälsokontroller på flygplatser?

Folkhälsomyndigheten uppger att hälsokontroller av resande med flyg bara har visat sig vara effektiv "om det går att kontrollera resande som kommer direkt från ett område där smittan sprids". Sverige har inga flyglinjer som går direkt till Wuhan, och personer som reser ut från Wuhan genomgår hälsokontroller.

Myndigheten har en fortlöpande dialog med flygplatserna och samarbetar på EU-nivå om dessa frågor. Fokus ligger på att få ut information till flygplatser om vart de ska vända sig om de hittar tecken på sjukdom.